Lavt selvværd forekommer næsten altid sammen med en spiseforstyrrelse. I dette indlæg skriver jeg lidt om, hvad lavt selvværd er, og hvordan det kan komme til udtryk.

Selvværd og selvtillid –  forskellen

Forskellen på selvværd og selvtillid kan kort siges at være, at selvtilliden handler om det, vi gør, hvor selvværdet handler om det, vi er.

Vi kan fx have god selvtillid og vide, at vi har gode kompetencer indenfor sport, arbejde, at være forælder eller at være god i skolen.

Lavt selvværd handler om, at man helt grundlæggende har en dårlig opfattelse af sig selv, man ser på sig selv med negative øjne og tillægger ikke sig selv nogen værdi.

Tegn på lavt selvværd

Det kan være, at du kender til nogle af nedenstående tegn på et lavt selvværd?

 • Er du meget selvkritisk og ser på dig selv med negative, fordømmende øjne?
 • Ser du mest dine fejl og mangler og alt det ved dig, du mener er forkert?
 • Føler du ikke, at du har ret til kærlighed og at blive accepteret og set, som den du er?
 • Overser du dine ressourcer og styrkesider, og har i stedet fokus på det, du ikke synes du kan?
 • Tænker du tit, at du ikke er god nok eller er forkert?
 • Føler du, at du er en belastning for andre, og at du kan undværes?
 • Føler du dig ofte usikker?
 • Føler du ikke, at du har retten til at fylde og have meninger?
 • Holder du dig i baggrunden og undgår at komme i fokus?
 • Føler du dig ikke værdig til andre menneskers interesse og opmærksomhed?
 • Stiller du tårnhøje krav til dig selv for at leve op til omgivelsernes forventninger?
 • Er du perfektionistisk, og har brug for en høj grad af kontrol og styring?
 • Tænker du tit i modsatrettede baner – sort/hvidt, enten/eller, godt/skidt, succes/fiasko?

Lavt selvværd og spiseforstyrrelser

En spiseforstyrrelse kommer for det meste med et lavt selvværd. Måske føler du ikke, at du er noget eller nogen, bare nul og niks, helt uduelig og forkert? Måske vil du til enhver tid lade andres prioriteringer være vigtigere end dine egne? Andre mennesker er måske sådan set generelt vigtigere end dig, og du tillægger ikke dig selv værdi?

Det kan komme til udtryk ved, at det er meget svært at sætte grænser og sige nej, også selvom at det er helt oplagt, at nogen er gået langt over grænsen, for var du mon ikke selv ude om det? Er det mon ikke bare dig, der tog fejl? Er det mon ikke bare dig, der ikke duede til noget?

I de situationer hvor du på mange måder føler dig som et slags undermenneske, da er spiseforstyrrelsen en kærkommen ven til at dulme ubehaget.

Få et bedre selvværd

Når du er i terapi, bliver du set, mødt og accepteret som den du er, og det er noget af det, som heler det lave selvværd allerbedst på en helt organisk måde.

Når du langsomt begynder at se på dig selv med mere kærlige øjne gennem terapien, så begynder du også at agere anderledes ude blandt andre mennesker, og du vil langsomt kunne mærke, at dine negative overbevisninger om dig selv ikke længere holder stik. På den måde kan du få skabt en positiv spiral, som bliver stærkere og stærkere jo flere gange du møder mennesker, der bekræfter dig i, at:

JA, du er god nok – præcis som du er!

Du kan læse om, hvordan skam kan være en del af det lave selvværd her.

Kontakt mig her hvis du vil stille spørgsmål eller booke en tid.