Mistrives dit barn?

Mange børn og unge har det svært på forskellig vis, og mangler en voksen at dele deres problemer med. Jeg kan hjælpe dit barn ved at være den voksne person, som kan rumme og stå til følelserne og tankerne, som måske ikke kan deles andre steder, og rykke barnet i retning af større trivsel.

Der kan være mange forskellige grunde til at overveje terapi til børn. Måske er noget af nedenstående det, som dit barn kæmper med?

  • Måske har dit barn det dårligt pga. en problemstilling, der påvirker barnet nu og her, som fx skilsmisse, dødsfald eller sygdom, og barnet mangler en udeforstående, som kan stille sig på barnets side, støtte og være der, og hjælpe til at komme videre stille og roligt?
  • Det kan være, at dit barn kæmper med mobning og et ødelagt selvværd heraf?
  • Er dit barn meget indadvendt eller særlig sensitivt og mangler nogle redskaber til at finde ud af hvordan han/hun kan være i verden som sig selv?
  • Kæmper dit barn med at være udenfor eller i det hele taget at finde sin plads i alle de svære sociale samspil, som det møder i skole og fritidstilbud?
  • Måske isolerer dit barn sig, og du oplever at barnet er ensomt?
  • Det kan være, at dit barn er utrygt, uroligt eller kæmper med angst?
  • Måske har dit barn fået en diagnose som fx ADHD, asperger, autisme eller OCD, og du mangler hjælp til barnet eller rådgivning til jer som familie til hvordan i tackler disse udfordringer i dagligdagen?
  • Måske kæmper dit barn eller unge med en spiseforstyrrelse eller selvskade og har brug for hjælp?
  • Det kan også være at dit barn har fået type 1 diabetes og barnet eller I som familie kæmper med at finde benene i livet med denne diagnose?

10 års socialpædagogisk erfaring i arbejdet med børn og unge, der på forskellig vis har haft det svært, har lært mig, at jo hurtigere at barnets problemer tages alvorligt, jo hurtigere kommer barnet i bedring. Terapi til børn er en god mulighed, hvis andre foranstaltninger ikke har haft effekt.

Jeg tilbyder derfor terapi til børn og unge samt rådgivning til forældre eller andre pårørende. Skriv til mig under kontakt.

Terapi på barnets betingelser

Terapi til børn tager hos mig altid udgangspunkt i barnets eget univers og betingelser, og snakken foregår på det udviklingstrin som barnet nu engang er på. Jeg spørger til både tanker, følelser og sansninger i kroppen, og jeg spejler barnet i det, jeg ser og hører.

På denne måde danner jeg en relation til barnet, som stille og roligt kan føle sig mere og mere tryg ved at bruge mig som en uafhængig voksen, der kan lytte til problemerne og støtte og give den nødvendige omsorg. Jeg kan dermed blive barnets medspillende modspiller, som gør at udvikling kan finde sted og barnets livskvalitet øges.

“Små hjerter kan også føle store ting!” – Grisling fra Peter Plys

Børn udforsker, eksperimenterer og leger med virkeligheden på helt naturlig vis. Derfor arbejder jeg også kropsligt eller kreativt med barnet, hvor vi sammen kigger på udfordringerne gennem legens potentiale for at åbne op for alt det svære, der ligger og roder bevidst eller ubevidst.

Imellem vores møder kan barnet nogle gange få små øvelser eller opgaver, som kan være en konkret hjælp til barnet for at rykke det vi har talt om ud i verden udenfor terapilokalet. Dette kan vi så arbejde videre med næste gang vi mødes.

På mangle forskellige måder arbejder vi dermed hen imod, at dit barn får nogle nye strategier og værktøjer i værktøjskassen, så barnet kan håndtere de udfordringer som livet kan byde på.

Tavshedspligt og forældreinddragelse i terapi til børn

Jeg gør meget ud af, at barnet føler sig set og mødt. Udgangspunktet er at skabe en tryg relation og en stærk alliance med barnet. Dette betyder, at jeg har tavshedspligt overfor barnet ift. de ting, som vi taler om i terapien.

Hvis det giver mening at inddrage jer som familie undervejs i terapiforløbet, kan dette være en givtig mulighed også.

Som forælder vil man oftest gerne vide, hvordan det går undervejs, og derfor plejer jeg at aftale med barnet at kunne give en status engang imellem til jer som forældre uden at bryde tavshedspligten overfor barnet.

Alle børn har ret til et godt liv

….står der i Børnekonventionen om Børns Rettigheder.

Jeg tror på, at du som forælder altid vil dit barn det bedste. Du har sikkert på nuværende tidspunkt allerede kæmpet en sej kamp på dit barns vegne. Nogle gange kommer man dog som forælder til kort overfor omstændighederne, og må have hjælp udefra.

Terapi til børn er på mange måder forskelligt fra terapi til voksne. Måske har dit barn brug for et par enkelte samtaler. Andre børn har brug for længere forløb. Andre gange igen, kan det være nok, at jeg taler med jer som forældre.

Hvis du overvejer terapi til dit barn eller har brug for råd, så er du meget velkommen til at skrive til mig under kontakt eller ringe til mig på tlf: 61 66 61 88 for en uforpligtende samtale.

“Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være. Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, gror det, de gamle kalder for lykke.”

– Carl Scharnberg