Store ændringer og svære følelser!

  • Har du lige fået stillet din diabetes diagnose og er i sorg over tabet af det raske liv?
  • Føler du en vrede og frustration over det uretfærdige i, at det var dig, der skulle rammes?
  • Oplever du, at du er overvældet af følelser som fx tristhed, opgivelse, fortvivlelse, afmagt, og at du er ude af dig selv?

At få en diabetes diagnose er en stor omvæltning i dagligdagen. Udover at du følelsesmæssigt bliver ramt, så skal du også pludselig indstille dig på store forandringer i dit liv, hvor du pludselig manuelt skal styre en del af dig, som før virkede af sig selv.

Det meste skal pludselig  tænkes nyt, for der er mange ting at forholde sig til, og det kan føles som en stor mundfuld.

I psykoterapi hos mig har du bl.a. mulighed for at:

  • Få støtte til at komme igennem sorgens faser og komme ud på den anden side med accept af din diabetes diagnose
  • Bliv set og mødt i alle de svære tanker og følelser, du kan have i denne tid, så du ikke føler dig alene, og så du også får øje på lyset for enden af tunnellen
  • Del alle dine nye dagligdags overvejelser og frustrationer, der naturligt kommer, når du lige har fået din diabetes diagnose
  • Kom derhen hvor din diabetes diagnose bliver en rutine, og ikke fylder meget mere end at børste tænder om morgenen

Diabetes diagnose og eksistentiel krise

At få en diabetes diagnose er en stor omvæltning, som kan kan åbne op for en eksistentiel krise, fordi du opdager din skrøbelighed som menneske. Nu er du pludselig sådan en, som kan blive syg, som kan dø – og hvad skal du så bruge livet til, nu du har det?

Det kan også være, at du føler dig ramt af “livets skæbne”, og du spørger måske dig selv, hvad meningen med livet så er? Findes der et godt liv med diabetes? Er det overhovedet værd at leve, når du skal leve med en diabetes diagnose resten af dine dage? Tanker der alle er helt normale.

Du kan også føle dig ramt af, at noget af din frihed er blevet taget fra dig. Som en tyv kom den om natten og stjal din frihed. Du havde ikke valgt det her, og du føler dig sikkert lidt ufri lige pludselig, for du har ikke noget valg.

I første omgang kan åbningen til alle de store spørgsmål være en stor proces, men min erfaring er dog også, at det på sigt også beriger livet, og det kan føre dig hen imod et mere bevidst valgt liv, som underbygger det, som virkelig betyder noget for dig.

Jeg kan fortælle dig, at du også kan komme derhen, hvor du har et godt liv, samtidig med at du går hånd i hånd med din diabetes diagnose.

Hvis du ønsker hjælp på din vej, så ring/sms 61 66 61 88 eller kontakt mig her.