Ekspert i egen sygdom

At have diabetes 1 kan på mange måder være en belastning, fordi ansvaret for behandlingen, din egenomsorg, ligger hos dig selv i dagligdagen. Det er din egenomsorg der gør forskellen på, hvorvidt din diabetes 1 er rimelig velreguleret eller ej. Som diabetiker må du være mestringsekspert i din egen sygdom, og det kan være noget af et ansvar til tider.

Så hvordan kan du have en god egenomsorg og passe bedst muligt på dig selv, og få den hjælp og opbakning, som du har brug for? Du kan spørge dig selv:

 • Hvad kan du bruge ambulatoriet til?
 • Hvad kan du bruge andre med diabetes til?
 • Hvad kan du bruge dine nærmeste til?
 • Hvad klarer du selv?
 • Hvad har du evt. brug for psykoterapeutisk hjælp til?

Diabetesambulatoriet

Måske føler du dig ikke set og hørt og forstået af personalet på ambulatoriet ift. dine behov til hjælp til egenomsorg? Sådan er der i hvert fald en del, der har det. Du kan føle dig gjort til en ting i systemet, som bare skal igennem maskinen og ud igen på den anden side.

Oplever du, at du ikke helt bliver behandlet som et individuelt menneske, men som en brik, der skal passe ned i en kasse med tal og på forhånd lagte strategier?

Eller måske er der bare ikke tid nok til dig og de vanskeligheder, som du kæmper med?

Det er dog mit indtryk, at diabetesambulatorierne de seneste år er blevet langt bedre til også at have øje for de psykiske sider af diabetes, på trods af at der stadig er vej at gå.

Når du kommer på ambulatoriet, kan du tage ansvar ift. din egenomsorg ved at overveje:

 • Hvad vil jeg have hjælp til og have ud af det? Skriv evt. konkrete spørgsmål ned.
 • Vær bevidst om tidsfaktoren i en konsultation. Ikke alt kan klares på et kvarter til en halv time. Vær så konkret som muligt.
 • Spørg ind til de ting, du ikke forstår
 • Hvis du og dine psykiske problemstillinger bliver afvist, så find hjælpen til dette andetsteds.

Under diabetes stress kan du læse om alle de følelsesmæssige tilstande, som du givetvis kan kæmpe med. Nogle gange kan du have brug for professionel hjælp til at klare din egenomsorg og få et godt velbefindende.

Jeg kan hjælpe dig med din egenomsorg ved at give plads til hele dig og alle de tanker og følelser, du end måtte have med din diabetes. Det er min helt klare oplevelse, at falder tankerne og følelserne bagved på plads, ja så kommer de konkrete diabetestal også på plads af sig selv undervejs.

Har du det godt med hele dig – så får du det også godt med din diabetes!

Du kan ringe til mig for en uforpligtende samtale på tlf 61 66 61 88 eller stille dine spørgsmål eller booke en tid under kontakt.

Egenomsorg og diabetesnetværk

En anden rigtig god mulighed for at få støtte i dagligdagen, er at lære andre at kende, som også har diabetes 1. At møde andre ligesindede kan være en rigtig god hjælp til at lære at leve med din diabetes, fordi du så har nogen at dele dine frustrationer, overvejelser og glæder med, og du har nogen, du kan være “ens med”.

 • Få svar på dine spørgsmål og bliv mødt i dagligdagens udfordringer
 • Få tanken: “Endelig er der nogen, der er som mig, og kender det her sådan rigtigt!”
 • Skab et pusterum i dagligdagen, hvor der også er plads til med humor at lave lidt grin med diabetes og dens udfordringer sammen med andre.

Se mere her:

Diabetes type 1 – gruppe på facebook til erfaringsudveksling og meget mere.

Insulinpumpen.dk – gruppe på facebook til diabetikere med pumpe, hvor du kan dele og stille spørgsmål

Diabetesforeningen har desuden både børne-familiegrupper, ungegrupper og regionale netværk for voksne med type 1 diabetes, hvor brugerne mødes fysisk til diverse arrangementer.