Alle med en spiseforstyrrelse kender til den dårlige samvittighed, skyld og skam på en eller anden facon, fx

  • “Jeg har dårlig samvittighed over, det jeg lige har spist!”
  • “Jeg føler mig skyldig, fordi jeg sagde noget grimt, åd alle kiksene i pakken selvom det ikke var mine, pjækkede fra arbejde, ikke lavede mine lektier…”
  • Jeg føler mig skamfuld over at være mig. Jeg er bare så forkert helt inderst inde og ingen må opdage det…

Skyld og skam – forskellen

Forskellen på skyld og skam er, at ved skyld så føler du, at du har gjort noget forkert – det er her vi ofte siger, at vi har dårlig samvittighed over noget, hvorimod ved skam føler du, at du er forkert.

Ved skyld er det ofte en konkret handling, som man på en måde angrer, og som man ofte kan råde bod på igen og få ryddet af vejen.

Ved skam føler man sig mislykket som person. Man skammer sig over sig selv og over at være den man er, og man føler ofte, at man er defekt som menneske. Man kan føle sig brændemærket og have lyst til at skjule sig og “gå under jorden”.

Skam over at være sig selv

Har du oplevet at føle dig helt forkert og måske defekt? Den usynlige kraft som får dig til at skjule, gemme og fortie? For lige meget hvad du gør, så må ”de” ikke opdage det eller den, du er inderst inde? Måske føler du, at hvis de opdagede, hvem du i virkeligheden var, så ville de alle forlade dig?

Og måske føler du bare ikke inderst inde, at du er værd at elske, og samtidig har du et stort ønske om netop at blive det? Ja måske finder du en slags erstatningskærlighed i den bløde og søde mad?

Den norske psykiater Finn Skårderud taler om spiseforstyrrelsen, som en skambaseret tilstand, hvor skammen på en måde både er udgangspunktet og konsekvensen.

Man kan også sige, at skamfølelsen på mange måder hænger sammen med lavt selvværd, fordi det er det, der gør, at du ikke føler, at du er god nok, som du er.

Skammens udtryk

Skammen er gaffatapen om munden, så du ikke taler over dig om det hemmelige eller bare siger noget “dumt”. Den er lænkerne på dine ben og arme, så du ikke løber, selvom noget er ubehageligt, den er olien på dine vinger, så du ikke kan flyve – ja den er begrænsningerne for din frihed..

Mange kan have en følelse af, at være to personer i et. Der er den halvdel, som omverdenen ser, og så er der det virkelige sårbare jeg omme bagved, som ingen må se. Facaden er blevet skabt tidligt fordi, det lille barn på nogle områder ikke er blevet set og spejlet helt godt nok af forældrene. Dette kan betyde, at barnet på en måde laver et slags “sjælemord” og dræber en del af sig selv og sit væsen, for at sikre sig at mor og far stadig elsker det. Det gør det ved at lægge en del af sig selv væk, oftest nogle følelser og egenskaber. Disse egenskaber bliver senere hen så skamfulde, at de ikke tør se dagens lys.

Man kan føle skam over flere ting:

  • Føler du skam over dine følelser som sorg, vrede og angst, og skjuler du dem for andre?
  • Føler du skam over din krop? Dit udseende, din seksualitet eller måske det at spise?
  • Føler du skam i relationer? Som fx hvis du har brug for andre mennesker, så føler du dig afhængig? Eller skammen over ønsket om at blive holdt om, holdt ud og holdt af?
  • Føler du skam over dine kompetencer? Over ikke at være god nok og ikke perfekt?

Skammens væsen er dog også den, at det mest skamfulde er skammen i sig selv. Så derfor taler vi ikke om det, men holder det inde og nede og væk fra andre. Vi taler måske i ny og næ om, at noget er pinligt eller flovt, og så rødmer vi lidt, men vi går ikke nærmere ind i det. Som terapeuten Göran Larsson udtaler:

“Forsvar, facader og forestillinger fungerer som skamplastre. Når vi dækker over vores inficerede sår, forværres de og æder sig indad”

Derfor er vejen ud af skammen på en måde simpel og alligevel så enormt svær. Det handler nemlig om at turde fjerne plasteret og sætte spotlight på såret. Skammen skal udtrykkes, italesættes og mødes af andre. Skam kan kun leve i det skjulte. Er skammen først blevet hevet ud i det relationelle felt og italesat og mødt af en anden, ja så er den væk!

Skammen kan destruere liv, men samtidig brænder mit hjerte for at fortælle dig, at der også er en vej ud af det. Du kan godt blive fri, og jeg vil gerne hjælpe dig med at pille olien af dine vinger, så du igen kan flyve frit i verden og livet.

Hvis du har brug for min hjælp, så skriv til mig under kontakt.